Pozor - změna adresy školy - nově Dukelská třída 65, 614 00 Brno. Úřední hodiny v době prázdnin - každou středu od 09.00 do 13.00

TRIVIS Střední škola veřejnoprávní Brno, s. r. o.

(změna názvu od 1. srpna 2016)

Patříme do sítě nového typu škol, které připravují odborníky především pro sféru soukromého podnikání.

Cílem školy je připravit žáky pro řídící funkce nižšího a středního stupně podnikatelských subjektů.

Absolventi buď zakládají vlastní firmy, nebo se stávají společníky rodinných firem, uplatňují se ve státních, finančních nebo ekonomických institucích, a také pokračují ve studiu na vyšším typu škol.

Největší důraz je kladen na odborné předměty: podnikatelství, ekonomii, účetnictví, marketing a právo. Odborný profil moderního podnikatele není myslitelný bez znalosti cizích jazyků. Na naší škole se jedná o angličtinu a němčinu.

Aktuálně nabízené obory:

Obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
  • čtyřleté denní studium
Obor 64-41-L/51 Podnikání
  • dvouleté denní nástavbové studium
  • tříleté dálkové nástavbové studium

Rychlý kontakt

TRIVIS SŠV Brno, s. r. o.
Dukelská třída 65
614 00  BRNO

+420 543 210 696   +420 724 316 607
brno@trivis.cz