Maturanti, zavolejte si do školy o výsledky didaktických testů!

Soukromá střední odborná škola živnostenská Brno, s.r.o.

Patříme do sítě nového typu škol, které připravují odborníky především pro sféru soukromého podnikání.

Cílem školy je připravit žáky pro řídící funkce nižšího a středního stupně podnikatelských subjektů.

Absolventi buď zakládají vlastní firmy, nebo se stávají společníky rodinných firem, uplatňují se ve státních, finančních nebo ekonomických institucích, a také pokračují ve studiu na vyšším typu škol.

Největší důraz je kladen na odborné předměty: podnikatelství, ekonomii, účetnictví, marketing a právo. Odborný profil moderního podnikatele není myslitelný bez znalosti cizích jazyků. Na naší škole se jedná o angličtinu a němčinu.

Aktuálně nabízené obory:

Obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
  • čtyřleté denní studium
Obor 37-42-M/01 Logistické a finanční služby
  • čtyřleté denní studium
Obor 64-41-L/51 Podnikání
  • dvouleté denní nástavbové studium
  • tříleté dálkové nástavbové studium

Rychlý kontakt

SSOŠŽ Brno, s. r. o.
Cejl 60/61
602 00  BRNO

+420 543 210 696   +420 724 316 607
ssosz@email.cz