Nacházíte se zde:
 • Home
 • Projekty
 • ECDL - European Computer Driving Licence

Certifikované testovací středisko ECDL
(European Computer Driving Licence)

Co je ECDL certifikát?

Certifikované testovací středisko ECDL Vám nabízí vykonání testů pro Evropský řidičský průkaz pro práci s počítačem.

Hlavní součást konceptu ECDL tvoří proces testování počítačové gramotnosti, který objektivně ověřuje, zda uchazeč dosáhl požadované úrovně schopností využívat počítač jako nástroj pro obvyklé praktické pracovní úkony specifikované v Sylabu ECDL. Obsah jednotlivých testů včetně dokumentace k přípravě na ně naleznete na webových stránkách konceptu ECDL.

Jakou hodnotu získám?

Úspěšní absolventi ECDL testování získají doklad o dosažení mezinárodně uznávané kvalifikace pro práci s počítačem - ECDL Certifikát, který je v rámci států Evropské unie doporučován a používán jako standard základní počítačové vzdělanosti. Tento certifikát deklaruje, že jeho držitel úspěšně absolvoval mezinárodní testy a aktivně zvládá základní praktické dovednosti pro všestrannou a efektivní práci s počítačem. Je určen pro běžné uživatele, u kterých se nepředpokládá předchozí hlubší vzdělání ani znalosti z oblasti počítačové techniky.

Certifikát ECDL StartCertifikát ECDL CoreCertifikát Digitální fotografie

Průběh testování

Testy ECDL mohou organizovat výhradně akreditovaná testovací střediska v akreditovaných testovacích místnostech. Přísný systém pro zabezpečení kvality (Quality Assurance System) definovaný ECDL Foundation, jasně stanoví hlavní zásady, které musí být dodrženy při jakémkoli testování ECDL a zaručují stejnou úroveň náročnosti pro všechny uchazeče:

 • Při všech testech se používají otázky z jednotné databáze testů, nazvané QTB. Přístup ke QTB mají pouze licenciáti ECDL. Číslo testu i číslo počítače, které bude uchazeči při ECDL testování přiděleno, je určeno těsně před začátkem testu losem. Uchazeč tedy nemůže předem znát konkrétní úkoly ani konkrétní počítač.
 • Vedením testu může být pověřen pouze vyškolený ECDL tester.
 • Každý termín ECDL testování musí být předem registrován u národního licenciáta
  (v České republice ČSKI - Česká společnost pro kybernetiku a informatiku).

Jakmile se uchazeči podaří složit testy z nejméně 4 modulů (povinné jsou moduly M2, M3 a M7, čtvrtý modul si volí uchazeč), může požádat o vydání Osvědčení ECDL Start. Po úspěšném absolvování sedmi modulů získává uchazeč certifikát ECDL Core, který dále doplněn personifikovanou plastikovou kartou velikosti kreditní karty. Uchazeč může dále kdykoliv požádat o vydání certifikátu ECDL Modular, do kterého mu budou zaspsány všechny úspěšně absolvované moduly bez ohledu na jejich počet. Úspěšně složené moduly jsou uchazeči zapisovány do ECDL Indexů.

Ceny za testování

Položka
Cena včetně DPH
(platné od 1. 3. 2015)
index ECDL Select (7 modulů, platný 3 roky) 705 Kč
Index ECDL Profile (libovolné množství modul, platný 5 let) 1080 Kč
Index ECDL Single  (1 modul, platný 3 roky) 300 Kč
Index Digitální fotografie (3 moduly, platný 3 roky) 680 Kč
Certifikát ECDL Start (4 moduly) 90 Kč
Certifikát ECDL Core včetně karty (7 modulů) 130 Kč
Certifikát ECDL Digitální fotografie (3 moduly) 110 Kč
Certifikát ECDL Modular (libovolný počet modulů) 90 Kč
Jeden test z libovolného modulu 350 Kč
Jeden test z libovolného modulu (žáci naší školy) 250 Kč
Jeden test z libovolného modulu Digitální fotografie 400 Kč
Jeden test z libovolného modulu Digitální fotografie (žáci naší školy) 300 Kč

Akreditované moduly k testování

V našem testovacím středisku můžete podat přihlášku k testování následujících modulů:

Modul Český název Anglický název
M2 Základy práce s počítačem a správa souborů Computer Essentials
M3 Zpracování textu Word Processing
M4 Práce s tabulkami Spreadsheets
M5 Použití databází Using Databases
M6 Prezentace Presentation
M7 Základy práce s internetem a komunikace Online Essentials
M12 Bezpečné používání informačních technologií IT Security
M14 Spolupráce a výměna informací na internetu Online Collaboration
DF1 Správa a archivace digitálních fotografií Management and Archiving of Digital Photographs
DF2 Úpravy a vylepšení digitálních fotografií Enhancement of Digital Photographs
DF3 Sdílení a prezentace digitálních fotografií Sharing and Presentation of Digital Photographs

Operační systémy, počítačové platformy

Certifikované testovací středisko v naší škole (CZ 185) má akreditovanou zkušební místnost (CZU 0313) s kapacitou 15 zkušebních míst a na 15 počítačích má akreditovanou následující sofwarovou platformu:

 • operační systém MS Windows 7 Professional CZ
 • internetový prohlížeč MS Internet Explorer
 • kancelářský software MS Office 2010 s MS Outlook 2010
 • NOD 32 antivirus CZ
 • 7-Zip CZ
 • Google Drive CZ, Google Calendar CZ
 • Zoner Photo Studio 16 CZ
 • Zonerama, Pixmac
 • PDF & Image Writer
   

Akreditovaní testeři

V cerifikovaném testovacím středisku působí dva akreditovaní testeři:

Statistika testování k 16. dubnu 2016

Celkem otestováno osob 146
Vyhlášeno termínů testování 98
Celkem provedeno testů 741
Celkový počet úspěšně složených modulů 699
Celkový počet neúspěšně složených modulů 42
Vydáno dokladů ECDL - certifikát ECDL Start 51
Vydáno dokladů ECDL - certifikát ECDL Core 75
Vydáno dokladů ECDL - certifikát ECDL Modular 1
Více informací

Více informací o ECDL testování naleznete na oficiálních stránkách konceptu ECDL .

S případnými dotazy, objednávkami testování či požadavky na zapůjčení akreditované místnosti nebo akreditovaných testerů se obracejte na kontaktní e-mailovou adresu certifikovaného testovacího střediska ECDL v naší škole.